Opulent's Original DSDA

The DooMed Speed Demos Archive

Info | News | Updates | Top 20 | Players | DeathMatch | Links | Settings

LMPs by WAD
0 - 9 | A - C | D - F | G - I | J - L | M - O | P - R | S - U | V - Z

Proudly hosting 54597 demos by 683 players on 3371 WADs for a total running time of 4404:28:56.


av (1st Release)
Various
Level Category Player Engine Time
MAP01 UV Max Anders Johnsen DooM2 v1.9 1:11
Radek Pecka DooM2 v1.9 1:19
Espi DooM2 v1.9 1:22
Radek Pecka DooM2 v1.9 1:23
Adam Williamson DooM2 v1.9 1:36
Espi DooM2 v1.9 1:48
Opulent DooM2 v1.9 2:02
DoomHero85 PRBoom v2.5.0.7cl2 3:37 CO
UV Speed Dashiva DooM2 v1.9 0:34
NM Speed Anders Johnsen DooM2 v1.9 0:43
Respawn Altima Mantoid DooM2 v1.9 1:46
Pacifist Adam Williamson DooM2 v1.9 0:29
Tyson Radek Pecka DooM2 v1.9 2:12
Adam Williamson DooM2 v1.9 2:37
NoMo 100 Unknown DooM2 v1.9 0:47
MAP02 UV Max Anders Johnsen DooM2 v1.9 1:53
Radek Pecka DooM2 v1.9 2:07
Espi DooM2 v1.9 2:21
Erik Alm DooM2 v1.9 3:00
Rich J. Sham DooM2 v1.9 3:01
Espi DooM2 v1.9 3:11
Rich J. Sham DooM2 v1.9 3:40
UV Speed Opulent DooM2 v1.9 0:37
Erik Alm DooM2 v1.9 0:39
Erik Alm DooM2 v1.9 0:51
NM Speed Anders Johnsen DooM2 v1.9 1:07
UV -Fast Erik Alm DooM2 v1.9 2:42
MAP03 UV Max Anders Johnsen DooM2 v1.9 3:04
Radek Pecka DooM2 v1.9 3:48
Espi DooM2 v1.9 4:10
UV -Fast Opulent DooM2 v1.9 5:32
NoMo 100 Unknown DooM2 v1.9 1:01
MAP04 UV Max Anders Johnsen DooM2 v1.9 4:22
Radek Pecka DooM2 v1.9 5:30
Espi DooM2 v1.9 6:31
Opulent DooM2 v1.9 8:23
NM Speed Anders Johnsen DooM2 v1.9 3:15
MAP05 UV Max Ryback DooM2 v1.9 2:55
Ryback DooM2 v1.9 3:19
Ryback DooM2 v1.9 3:43
Tyson Adam Williamson DooM2 v1.9 6:56
MAP06 UV Max Espi DooM2 v1.9 7:38
Espi DooM2 v1.9 8:29
Ryback DooM2 v1.9 11:48
UV Speed Sedlo DooM2 v1.9 1:55
stx-Vile DooM2 v1.9 2:17
NoMo 100 Unknown DooM2 v1.9 1:39
MAP08 UV Max Espi DooM2 v1.9 9:20
MAP10 UV Max Radek Pecka DooM2 v1.9 7:18
rating - 4/5/5
Espi DooM2 v1.9 8:52
MAP11 UV Max Radek Pecka DooM2 v1.9 14:29
rating - 4/5/5
Anthony Soto DooM2 v1.9 17:37
Martin Aalen Hunsager DooM2 v1.9 24:50
NoMo Vincent Catalaa DooM2 v1.9 0:41 CO
rating - 5/4/4
Cool trick here!
MAP12 UV Max Ryback DooM2 v1.9 7:44
Ryback DooM2 v1.9 9:36
UV -Fast Ryback DooM2 v1.9 10:56
rating - 4/5/5
NoMo 100 Unknown DooM2 v1.9 2:23
MAP13 UV Max Jason Henry DooM2 v1.9 13:12
Jason Henry DooM2 v1.9 16:11
NoMo 100 Unknown DooM2 v1.9 2:35
MAP14 UV Max stx-Vile DooM2 v1.9 13:46
Opulent DooM2 v1.9 25:43
Opulent DooM2 v1.9 32:05
NoMo 100 Unknown DooM2 v1.9 2:45
MAP15 UV Max Ryback DooM2 v1.9 10:06
Ryback DooM2 v1.9 11:18
MAP15s UV Speed Anthony Soto DooM2 v1.9 3:41
NoMo 100 Unknown DooM2 v1.9 3:38
MAP17 UV Max Adam Williamson DooM2 v1.9 3:24
Adam Williamson DooM2 v1.9 3:52
Ryback DooM2 v1.9 4:29
MAP19 UV Max Ryback DooM2 v1.9 12:54
Ryback DooM2 v1.9 17:53
MAP20 UV Max Radek Pecka DooM2 v1.9 23:40
rating - 4/5/5
Jason Henry DooM2 v1.9 29:24
MAP23 UV Max Ryback DooM2 v1.9 9:28
Ryback DooM2 v1.9 11:33
MAP24 UV Max Ryback DooM2 v1.9 27:42
Ryback DooM2 v1.9 34:37
Ryback DooM2 v1.9 1:04:35
UV Speed Selim Benabdelkhalek DooM2 v1.9 1:27
rating - 5/5/5
Outstanding demo!
Adam Williamson DooM2 v1.9 3:11
NM Speed Selim Benabdelkhalek DooM2 v1.9 1:27
rating - 5/5/5
Outstanding demo!
Adam Hegyi DooM2 v1.9 3:11
UV -Fast Ryback DooM2 v1.9 58:02
Pacifist Selim Benabdelkhalek DooM2 v1.9 2:01
rating - 5/5/5
Outstanding demo!
Adam Williamson DooM2 v1.9 4:17
NoMo 100 Unknown DooM2 v1.9 4:08
MAP25 UV Max Tatsurd-cacocaco DooM2 v1.9 17:34
stx-Vile DooM2 v1.9 21:09
Ryback DooM2 v1.9 41:01
NoMo 100 Unknown DooM2 v1.9 4:42
MAP27 UV Max stx-Vile DooM2 v1.9 26:14
stx-Vile DooM2 v1.9 28:56
NoMo 100 Unknown DooM2 v1.9 5:27
MAP32 UV Max Anders Johnsen DooM2 v1.9 3:58
stx-Vile DooM2 v1.9 4:26
stx-Vile DooM2 v1.9 4:33
Anders Johnsen DooM2 v1.9 6:23
UV Speed stx-Vile DooM2 v1.9 0:47
Adam Hegyi DooM2 v1.9 0:51
Opulent DooM2 v1.9 7:51
NM Speed Cameron Prosser TASDooM 0:32 TAS
Also Pacifist.
Cameron Prosser DooM2 v1.9 1:00
UV -Fast Anders Johnsen DooM2 v1.9 6:42
Pacifist Selim Benabdelkhalek DooM2 v1.9 1:32
rating - 5/5/5
Outstanding demo!
Cameron Prosser DooM2 v1.9 2:51
D2EP1 UV Max Anthony Soto DooM2 v1.9 54:19
rating - 4/5/5